Input:

R 72/1950 (tr.); Garance

č. 72/1950 Sb. rozh. tr.
Spoluviny (návodu i pomoci) na zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 5 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, může se dopustit i osoba, která není československým státním občanem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 9. září 1949, To VII 217/49.)
Okresní soud v Opavě uznal obžalovaného, který není československým státním občanem, vinným spoluvinou na pokusu zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 5, 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., když zjistil, že obžalovaný nastrojil pokus jiného pachatele (československého státního občana) o illegální přechod hranic a přitom mu pomáhal.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného z výroku o vině.
Z důvodů:
Odvolatel napadá výrok o vině poukazem ňa ustanovení zákona na ochranu lidově demokratické republiky, podle kterého se může zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 uved. zákona dopustit jen pachatel mající