Input:

R 70/1953; Garance

č. 70/1953 Sb. rozh. obč.
Otázku, zda mezi dlužníkem a poddlužníkem je pracovni poměr a na jaký plat má dlužník nárok vůči poddlužníku, nelze řešit v řízení o stížnosti poddlužníka proti usnesení, jímž byla povolena exekuce zabavením mzdy dlužníkovy, nýbrž jen v řízení o žalobě vymáhajícího věřitele proti poddlužníku podle § 543 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti ze 4. prosince 1952, 5 Ok 682/52.)
Okresní soud v Uh. Brodě povolil na návrh vymáhajícího věřitele exekuci zabavením platu, který přísluší dlužníku proti jeho manželce jako poddlužnici za zemědělské práce konané v jejím hospodářství.
Poddlužnice podala proti povolení exekuce stížnost, v níž tvrdila, že dlužník není k ní v pracovním poměru, a pokud nějaké práce občas koná, nepřesahuje jejich hodnota cenu výživy, kterou mu je povinna poskytovat jako manželka.
Krajský soud stížnosti poddlužnice nevyhověl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka spatřuje nesprávnost rozhodnutí prvého soudu v tom, že soud před povolením exekuce nezjišťoval, zda dlužníku přísluší proti ní plat za konané práce. Takové zjištění se však vymyká z mezí povinností a oprávnění soudu povolujícího exekuci. Plyne to z