Input:

R 66/1953; Garance

č. 66/1953 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 281 o. s. ř. upravuje jen příslušnost pro řízení o zbavení svéprávnosti; příslušnosti ve věcech opatrovnických se toto ustanovení netýká.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 16. ledna 1953, Ndc 23/53.)
Lidový soud v Havlíčkově Brodě v řízení o povolení zadržení v ústavě požádal, aby nejvyšší soud vyslovil jeho příslušnost i pro řízení opatrovnické. Uváděl, že opatrovnickou věc vede lidový soud v Soběslavi a odmítá ji postoupit lidovému soudu v Havlíčkově Brodě.
Nejvyšší soud žádost lidového soudu v Havlíčkově Brodě zamítl.
Z odůvodnění:
Příslušnost soudu se posuzuje podle okolností, které tu