Input:

R 65/1951; Garance

č. 65/1951 Sb. rozh. obč.
Závažná příčina, pro kterou lze povolit uzavření manželství nezletilci staršímu šestnácti let, musí spočívat v zájmu nezletilce společensky významném a ne jen v soukromém zájmu třetí osoby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 6. března 1950, R V 305/50.)
Matka nezletilé dcery starší 16 let a tato nezletilá sama požádaly, aby nezletilé bylo povoleno uzavřít manželství. Jako důvod uvedly, Že snoubenec má těžce nemocnou matku, která je stále upoutána na lůžko a práce neschopna, a že potřebuje ošetření.
Okresní soud v Kyjově nepovolil uzavření sňatku. V odůvodnění uvedl, že tvrzené okolnosti jsou důležité s hlediska snoubence a jeho matky, ale nejsou závažnou příčinou, pro kterou by bylo nutno povolit nezletilé uzavření manželství (§ 11 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném).
Krajský soud nevyhověl rekursu matky nezletilé.
Z důvodů:
Ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, praví, že manželství nemůže uzavřít osoba nezletilá, že však ze závažných příčin lze povolit uzavření manželství nezletilci staršímu než 16 let. Zákon tedy zásadně zakazuje uzavírání sňatku, když jeden ze snoubenců nebo oba snoubenci jsou