Input:

63/1954 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu Garance

č. 63/1954 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. listopadu 1954
o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v