Input:

62/1958 Sb., Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou Garance

č. 62/1958 Sb., Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 17. října 1958
o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
Národní shromáždění Republiky československé uneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Národní shromáždění souhlasí se Smlouvou mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení