Input:

62/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945 Garance

č. 62/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1947,
o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 146 a § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1
(1) Oděvní náhrada podle § 12 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 133 Sb., o služebním oděvu civilních státních zaměstnanců, za nepřidělené osobní oděvní součástky, na něž měli zaměstnanci uvedení v § 2 zmíněného nařízení nárok v přidělovacím období 1943 až 1945 nebyly vyplaceny do 30. listopadu 1945, poskytnou se ve výši předpokládaných pořizovacích nákladů státu po zvýšení (úpravě) cen koncem roku 1945, ne však více než dvojnásobkem pořizovacího nákladu v příslušném přidělovacím období. Pořizovací náklady státu ve smyslu předchozí věty určí ministr financí k návrhu nejvyššího úřadu cenového v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu, po případě k návrhu pověřence pro výživu a zásobování v dohodě s pověřencem pro finance, a pokud by šlo o oděvní součástky, které se co do druhu a zevní úpravy vyskytují jen v oboru jednoho ministerstva (pověřence), k návrhu tohoto ministerstva (pověřence).
(2) Konal-li zaměstnanec službu, která