Input:

R 60/1952 (tr.); Garance

č. 60/1952 Sb. rozh. tr.
Ustanovení o trestání rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. je speciální oproti obecné skutkové podstatě krádeže podle § 247 tr. zák.
Samostatný zemědělec není v pracovním poměru ve smyslu § 39 tr. zák.; lze mu proto uložiti trest nápravného opatření jen se změnou zaměstnání.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. února 1952, Tz I 10/52.)
Okresní soud v Židlochovicích uznal obviněného rolníka vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho k trestu nápravného opatření na čtyři měsíce beze změny zaměstnání s tím, že ve prospěch státu propadá 20% z odměny, náležející obviněnému za práci. Tento rozsudek nebyl napaden odvoláním a nabyl právní moci.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil tento rozsudek v celém rozsahu a uložil okresnímu soudu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Obviněný, jenž je samostatný zemědělec – vlastní hospodářskou usedlost o výměře 10 ha polí – byl hořejším rozsudkem odsouzen, že odcizil na statku ČSSS dvě plné bečky piva, jež si zavezl domů na bryčce, a doma pivo spotřeboval. Okresní soud spatřoval v tomto zjištěném jednání skutkovou podstatu krádeže podle § 247 tr. zák. a uložil mu jako hlavní trest nápravné opatření, jak nahoře uvedeno, změnu zaměstnání však nenařídil.
Tímto rozhodnutím okresního soudu byl porušen zákon v ustanoveních § 245 odst. 1