Input:

R 60/1951 (tr.); Garance

č. 60/1951 Sb. rozh. tr.
K trestu zákazu činnosti podle § 51 tr. zák.
Dobu tohoto zákazu nelze zkrátit pod hranici uvedenou v § 51 odst. 3 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 19. března 1951, 4 Tk 31/51.)
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. a vedle uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody zakázal mu podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. na půl roku řídit motorové vozidlo.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a vyslovil zákaz činnosti řidiče auta na tři roky.
Z důvodů:
Zákaz činnosti byl vysloven podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. proto, že obviněný spáchal trestný čin v opilství v souvislosti s řízením motorového vozidla. Obviněný byl zaměstnán jako řidič nákladního auta. Nepožívá dobré pověsti a opíjí se. Přes napomínání se opíjel i v zaměstnání a musel být i opilý z auta vytažen.
V den stíhaného činu se opět opil, ačkoliv jezdil se svěřeným nákladním autem. Jel tak nejistě, že to budilo pohoršení, a řízení musel převzít spolujezdec. V garáži chtěl pak obviněný znovu s autem odjet, ale pro jeho opilost bylo mu v tom zabráněno hlídačem.
Tyto zjištěné skutečnosti plně odůvodňují výrok okresního soudu o zákazu činnosti podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. Okresní soud však pochybil, když tento zákaz vyslovil pouze na půl roku. Podle § 51 odst. 2 tr. zák. může soud vyslovit, že se pachateli zakazuje vykonávat činnost nebo povolání dočasně nebo navždy. Dočasný zákaz pak stanoví soud podle § 51 odst. 3 tr. zák. na tři až deset let, při čemž se doba výkonu trestu odnětí svobody do této doby nezapočítává. Ustanovení § 30 tr. zák. o