Input:

60/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 Garance

č. 60/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
ÚSTAVNÍ DEKRET
presidenta republiky
ze dne 24. srpna 1945
o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby vládními nařízeními připravila provedení smlouvy ze dne 29. června 1945 mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zakarpatské Ukrajině (podle § 3 ústavní listiny nazvané