Input:

59/1947 Sb., Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů Garance

č. 59/1947 Sb., Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
ZÁKON
ze dne 2. dubna 1947
o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Odškodné poskytované při ztrátách zvířat podle předpisů o odškodněních a podporách při nákazách a hromadných onemocněních zvířat se rovná, jde-li o nakažlivou obrnu vepřů, u selat a běhounů plné tržní ceně, u ostatních vepřů plné jateční ceně zvířete.
(2) Do odškodného, jež se poskytuje při nakažlivé obrně vepřů