Input:

56/1949 Sb., Garance

č. 56/1949 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. března 1949
o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu ze dne 23. prosince 1948, č. 317 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního