Input:

56/1947 Sb., Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938) Garance

č. 56/1947 Sb., Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí a ministra pošt
ze dne 10. března 1947
o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938).
Na mezinárodních telekomunikačních konferencích, konaných v Kahýře v roce 1938, byl přijat nový mezinárodní telegrafní řád, telefonní řád a všeobecný řád radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací; telegrafní a telefonní řád byly podepsány dne 4. dubna 1938 a všeobecný řád radiokomunikací dne 8. dubna 1938. Tyto řády, které byly sjednány ministerstvem pošt a telegrafů podle § 6, odst. 2, písm.