Input:

55/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě Archiv

č. 55/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1945,
kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatření v zemědělské výrobě.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) K zajištění zemědělské výroby rostlinné, živočišné a lesní včetně myslivosti se zmocňuje ministr zemědělství, aby činil v dohodě se zúčastněnými ministry všechna nutná opatření, týkající se této zemědělské výroby.
(2) Předpisy všeobecné povahy, vydané podle zmocnění daného v odstavci 1, vyhlásí ministr zemědělství v Úředním listě republiky Československé.
§ 2.
Porušení předpisů vydaných podle § 1, odst. 2, stíhají a