Input:

R 54/1950; Garance

č. 54/1950 Sb. rozh. obč.
Podle exekučního titulu znějícího na peněžní ústav, který se sloučil podle § 23 zákona č. 181/1948 Sb. s jinými ústavy, což bylo vyznačeno ve společenstevním rejstříku a vyhlášeno v úředním listě, lze povolit exekuci pro ústav lidového peněžnictví vzniklý sloučením, aniž je třeba prokázat přechod nároků jinými listinami podle § 9 exekučního řádu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 15. června 1949, R III 119/49.)
Spořitelna a záložna v J. žádala o povolení exekuce podle rozsudku, kterým byl nárok přisouzen Všeobecné záložně v J.
Okresní soud v Žamberku exekuci povolil. Dlužník vytýkal v rekursu, že exekuce byla povolena proti předpisu § 9 ex. ř., neboť o povolení exekuce žádala jiná osoba než ta, která dobyla exekučního titulu ve