Input:

52/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě Garance

č. 52/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě
VYHLÁŠKA
ministra práce a sociální péče
ze dne 27. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě.
Ministr práce a sociální péče stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě:
Dnem 1. července 1951 nabývají účinnost tyto přesuny působnosti ve veřejné správě, uvedené v příloze A vládního nařízení č. 116/1949 Sb.:
 
Pol.
V oboru státní správy
se přenáší na KNV působnost příslušející ústřed. úřadu
Ve věcech
podle
Předmět působnosti
Předpis
§ (čl.)
2
zúčastněných ústředních úřadů
družstev
Zák. č. 187/1948 Sb.
§ 11
Zrušování družstev v kraji z moci úřední
3
vl. nař. čís. 259/1939 Sb.
§ 25
Slučování druž.a převod záv.dr.v kraji při jejich reorg. v souč. s ústř. radou dr. (nepřenáší se působnost min. sprav.)