Input:

R 5/1949 (tr.); Garance

č. 5/1949 Sb. rozh. tr.
Nejde o beztrestné jednání přípravné, ale o trestný pokus zločinu podle § 8 tr. z. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., když pachatel přijel do pohraniční stanice v úmyslu, aby opustil neoprávněně území republiky.
Jednání není beztrestné pro dobrovolné ustoupení od pokusu, když pachatel od svého úmyslu upustil teprve, když jeho společník byl zatčen a pachatel poznal, jak jsou hranice střeženy.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. března 1949, Zm I 128/49.)
Krajský soud v Českých Budějovicích uznal rozsudkem z 28. prosince 1948 obžalovaného vinným mimo jiné též pokusem zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. z. a § 40 zákona na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Rozsudku je vytýkána právní mylnost, pokud nalézací soud neshledal v jednání obžalovaného beztrestné přípravné jednání, po příp. dobrovolné ustoupení od pokusu. Tato výtka je bezdůvodná.
O čin vedoucí ke skutečnému vykonání podle § 8 tr. z. jde tam, kde pachatel z pouhých příprav k činu přechází k jeho provádění. Tomu je tak tenkrát, když pachatel