Input:

49/1956 Sb., Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům Garance

č. 49/1956 Sb., Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministrů financí a zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 19. října 1956
o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.
Ministři financí a zemědělství a lesního hospodářství stanoví podle § 14 odst. 2 zákona č. 12/1955 Sb.:
Čl. I.
Nařízení ministrů financí a zemědělství č. 86/1953 Sb., o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům, se mění takto:
1. Ustanovení § 1 odst. 1 č. 2 zní:
„2. jednotným zemědělským družstvům budou odpisovány