Input:

49/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34 odst. 2 vojenského kárného zákona Archiv

č. 49/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34 odst. 2 vojenského kárného zákona
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. března 1946,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 34, odst. 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení § 2, odst. 1 a odst. 3 vládního nařízení č. 111/1935 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona, se mění a zní takto:
„(1) Komise uvedená v § 1 (v dalším komise) se skládá:
a) z náčelníka hlavního štábu,
b) z podnáčelníka hlavního štábu,
c) z presidenta nejvyššího vojenského soudu,
d) z přednosty I. odboru