Input:

R 48/1951; Garance

č. 48/1951 Sb. rozh. obč.
Sociálním důchodem má být zabezpečena občanům československé republiky, kteří dříve pracovali, nutná míra výživy. Nelze přihlížet k dalším potřebám, které s výživou nesouvisí.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 7. června 1950, Cpo I 584/50.)
Žalobce je jako válečný invalida v opatření v domově invalidů v Lysé nad Labem, má tam ubytování, stravu, lékařskou pomoc, léky a v případě potřeby i ošacení. Výměrem Ústřední národní pojišťovny byla zamítnuta jeho žádost o sociální důchod.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu proti tomuto výměru.
Nejvyšší soud nevyhověl žalobcovu odvolání.
Z důvodů:
Žalobce je v ústavní péči podle § 32 zák. č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce. Podle tohoto předpisu náleží invalidovi bezplatné ubytování, strava, lékařská pomoc a léky, a je-li toho potřebí, i ošacení. Invalidovi možno povolit denní příspěvek na drobné potřeby, žalobce má