Input:

48/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních Garance

č. 48/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
(1) Poplatníkům všeobecné daně výdělkové se poskytne sleva na této dani, předepsané podle § 57, odst. 1 až 6, 8 a 9 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (dále pouze „zákona o přímých daních“), se všemi přirážkami.
(2) Tato sleva činí při daní podrobeném výtěžku:
a) do 15.000 Kčs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %,
b) nad 15.000 Kčs do 90.000 Kčs . . . . . . . . . . . 75 %,
c) nad 90.000 Kčs do 150.000 Kčs . . . . . . . . . . . 50 %
d) nad 150.000 Kčs do 240.000 Kčs . . . . . . . . . . . 25 %.
(3) Z dani podrobeného výtěžku nesmí zbýti po odečtení daně se všemi přirážkami, snížené podle odstavce 2, méně, než zbývá po odečtení snížené daně se všemi přirážkami z nejvyššího dani podrobného výtěžku, na který připadá nejblíže vyšší sleva.
(4) Při dani podrobeném výtěžku nad 240.000,- Kčs sníží se všeobecná daň výdělková se všemi přirážkami tak, aby z výtěžku dani podrobeného nezbylo po odečtení daně se všemi přirážkami méně, než zbývá z výtěžku 240.000,- Kčs po