Input:

R 47/1951; Garance

č. 47/1951 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 89 odst. 5 třetí věty zákona o národním pojištění, podle něhož se nepřihlíží k vyživovací povinnosti osob, jejichž příjem nedosahuje daně prostého minima, se netýká vzájemné vyživovací povinnosti manželů.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. května 1950, Cpo I 422/50.)
Manželka žalobce má od 1. ledna 1950 invalidní důchod 1700 Kčs měsíčně.
Krajský soud v Pardubicích zamítl žalobu o sociální důchod.
Nejvyšší soud odvolání nevyhověl.
Z důvodů:
Odvolatel přehlíží, že ustanovení třetí věty § 89 odst. 5 zákona o národním pojištění, podle něhož se nepřihlíží k vyživovací povinnosti podlé §§ 70–73 zákona o právu rodinném poskytované osobami, jejichž příjem