Input:

46/1951 Sb., Vládní nařízení o zrušení knihovních rad, platné do 14.4.1992 Archiv

č. 46/1951 Sb., Vládní nařízení o zrušení knihovních rad, platné do 14.4.1992
[zrušeno č. 165/1992 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. května 1951
o zrušení knihovních rad.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Knihovní rady, zřízené podle zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních, a podle vládního nařízení č. 607/1919