Input:

R 46/1951 (tr.); Garance

č. 46/1951 Sb. rozh. tr.
U trestného činu velezrady podie § 78 odst. 2. tr. zák. (spolčení k velezradě, vejití ve styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli pro takový čin) je možný i pokus podie § 5 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. března 1951.)
Obviněný technický úředník překročil hranice republiky v úmyslu zapojit se v západní Evropě do činnosti zahraničních reakčních kruhů sledujících zvrat lidově demokratického zřízeni v republice. Po překročení hranic byl obviněný zadržen a vydán československým bezpečnostním orgánům.
Státní soud uznal obviněného vinným dokonaným trestným činem velezrady podle § 78 odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. zák. K odůvodnění této kvalifikace uvedl státní soud, že ve skutkové podstatě velezrady podle § 78 tr. zák. je právě pokus kvalifikován jako dokonaný čin a že soud proto ,,pokus spolčeni se k tomuto činu (jako přípravné jednání) posuzoval pouze jako jeden z prostředků menší intensity umožňující určitý způsob jeho páchání“. Pokus trestného činu podle § 5 tr. zák. a § 78 odst. 2 tr. zák. by nebyl tedy možný.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání obviněného potud, že ho uznal vinným pouze pokusem velezrady podle § 5 tr. zák. a § 78 odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. zák.
Z důvodů:
Státní soud pochybil, když ve zjištěné činnosti obviněného spatřoval již dokonaný trestný čin velezrady.
Je sice pravda, že již pouhý pokus zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení nebo společenský řád republiky, které jsou zaručeny ústavou, je dokonaným trestným činem velezrady podle § 78 odst. 1 písm. c) tr. zák. Ve snaze zajistit co nejúčinnější a nejdůslednější boj proti každému činu namířenému proti základům republiky stíhá trestní zákon i činnost, která vykazuje znaky pokusu zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení nebo společenský řád republiky, již jako dokonaný trestný čin. Jestliže