Input:

46/1949 Sb., Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání Garance

č. 46/1949 Sb., Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14a, odst. 5 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád:
§ 1.
Vysvědčení o úspěšné dokončené návštěvě tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při