Input:

R 46/1949 (tr.); Garance

č. 46/1949 Sb. rozh. tr.
Samopal, u něhož je pro závadu mechanismu vyloučena střelba dávkami, je přesto zbraní ve smyslu § 29, odst. 1, písm. a) zák. č. 231/1948 Sb., je-li možno závadu odstranit a vrátit mu tím původní účinnost.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. března 1949, Zm II 16/49.)
Obžalovaný přechovával samopal, který byl sice schopný střelby, u něhož však byla pro závadu mechanismu vyloučena střelba dávkami. Závadu bylo lze odstranit a obžalovaný si toho byl vědom.
Krajský soud v Jihlavě uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 29, odst. 1, písm. a) zák. č. 231/1948 Sb.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Podle § 29, odst. 1, písm. a) zák. č. 231/1948 Sb. se trestá za přečin, kdo bez povolení příslušného úřadu opatří, přechovává nebo někomu přenechá dělo, kulomet, samopal, ruční granát, minomet, plameňomet, bojové plyny nebo látky nebo zbraň (látku) podobné účinnosti anebo součásti, jichž je nezbytně zapotřebí k užití takové zbraně. Samopalem ve smyslu tohoto předpisu nutno rozuměti střelnou zbraň uzpůsobenou technicky k samočinnému vypalování většího počtu nábojů. Takové povahy není střelná