Input:

R 45/1952 (tr.); Garance

č. 45/1952 Sb. rozh. tr.
Podle § 21 odst. 2 tr. ř. možno provést pouze delegaci jiného okresního soudu, nikoliv též jiného krajského soudu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. února 1952, Ndt I 85/52.)
Ve společném trestním řízení proti několika obviněným byli všichni obvinění okresním soudem ve Slaném uznáni vinnými a odsouzeni k trestům odnětí svobody. Obvinění podali odvolání a okresní soud předložil spisy nadřízenému krajskému soudu v Praze k rozhodnutí o odvoláních. Krajský soud v Praze provedl přípravu pro odvolací líčení, avšak před nařízením odvolacího líčení učinil návrh, aby k projednání odvolání a k rozhodnutí o nich byl delegován jiný krajský soud. Tento návrh odůvodnil krajský soud tím, že všichni obvinění, jejichž účast při odvolacím líčení je nutná, jsou nyní