Input:

8/2024 Sb., Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování Garance

č. 8/2024 Sb., Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
VYHLÁŠKA
ze dne 15. ledna 2024
o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
Digitální a informační agentura stanoví podle § 14 odst. 11 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 1/2024 Sb.:
§1
Pravidla pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění
(1) Minimální limit pojistného plnění na jeden rok pro pojištění odpovědnosti za škodu