Input:

R 44/1952; Garance

č. 44/1952 Sb. rozh. obč.
Vymáhající věřitel je povinen podle okolností případu před podáním návrhu na povolení exekuce na plat zjistit, je-li dlužník dosud zaměstnán na dřívějším pracovním místě. Opomenul-li to a bylo-li proto usnesení o povolení exekuce, v němž mu byly přiznány i náklady návrhu, bezúspěšné, nemá nárok na náhradu nákladů dalšího návrhu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 15. června 1951, 8 Ok 103/51.)
Okresní soud v Ostravě přiznal vymáhajícímu věřiteli při povolení další exekuce na plat jen hotové výlohy bez dalších nákladů s odůvodněním, že v. (předchozím exekučním návrhu uvedl vymáhající věřitel nesprávně poddlužníka a exekuce proto neměla úspěch.
Krajský soud nevyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele.
Odůvodnění:
Stěžovatel uvádí, že se nedopustil žádného opominutí, ježto zaměstnání dlužníka uvedl podle posledních zpráv, které měl k disposici a není prý jeho povinností, aby před každou exekucí zjišťoval, je-li dlužník dosud zaměstnán na stejném pracovním místě.
S tímto názorem nelze souhlasit. Podle § 446 o. s. ř. má vymáhající věřitel nárok na náhradu nákladů potřebných k účelnému vymáhání nároku. Z požadavku účelného vymáhání nároku nutně plyne, že vymáhající věřitel je podle okolností povinen přesvědčit se před zavedením exekuce na plat, je-li dlužník dosud