Input:

44/1946 Sb., Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů Garance

č. 44/1946 Sb., Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 7. března 1946,
o zpracování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů.
Podle § 1 a § 2, odst. 1, 3 a 6 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji v dohodě s ministrem dopravy a pro Slovensko též s pověřenci financí a dopravy a veřejných prací:
§ 1.
(1) V zemích České a Moravskoslezské se obnovuje dnem 16. března 1946 povinnost kolkovati listiny zmíněné v odstavci 2.
(2) Vzhledem k zvýšení sazeb pevných kolkových poplatků, stanovenému v § 2 zák. č. 32/1946 Sb., platí nyní na celém státním území tyto sazby kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů:
a) u zásilek, počítajíc v to i živá zvířata ve schránách, které váží aspoň 5.000 kg nebo pro které byl přistaven vůz k výhradnímu užití, jakož i u zásilek živých zvířat, jez nejsou přepravována ve schránách, vyjímajíc případy uvedené pod písmenem b), 8 Kčs;
b) u všech ostatních zásilek, vyjímajíc zásilky uvedené pod písmenem c), a u zásilek vepřového dobytka, ovcí, koz, oslů a drobných zvířat, která nejsou přepravována ve schránách, nebyly-li podány týmž nákladním listem více než 4 kusy těchto zvířat, posléze pak u zásilek prázdných soukromých vozů, i když jejich skutečná váha je větší než 5.000 kg jsou-li přepravovány zdarma nebo za zlevněné dovozné, 2 Kčs;
c) u spěšnin a u zavazadel, pokud je u nich účtováno přepravné nebo poplatek za zájem na dodání, 1 Kčs.
§ 2.
(1) V zemích České a Moravskoslezské jest kolkové poplatky z nákladních listů a v tuzemské přepravě též ze spěšninových lístků zapravovati zásadně buď
a) použitím příslušného blanketu vydaného nákladem státní správy železniční s kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs na blanket již natištěným v černé barvě nebo
b) použitím příslušného blanketu nákladního listu vydaného nákladem soukromým, opatřeného kolkem za 8 Kčs nebo 2 Kčs červenomodrým, úředně vtištěným.
(2) Na Slovensku jest kolkové poplatky z nákladních listů, z přepravních lístků a odběrních listů a v tuzemské přepravě též ze spěšninových lístků zapraviti použitím příslušného blanketu vydaného nákladem státní správy finanční s kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs na blanket již natištěným v černé barvě.
§ 3.
(1) Kolkové poplatky z vložek k průvodním listinám o přepravě nákladů jsou stejné výše jako poplatek z vlastní listiny, k níž jest vložka připojena. Zapravují se nalepením kolkové známky v příslušné výši a jejím znehodnocením staničním razítkem železničním v černé barvě.
(2) Zjistí-li se po sjednání přepravní smlouvy, že bylo použito nákladního listu s kolkem nižším než stanoví zákonný předpis, doplatí se poplatek způsobem uvedeným v předchozím odstavci.