Input:

R 43/1949 (tr.); Garance

č. 43/1949 Sb. rozh. tr.
Kdo při zhotovení většího počtu oděvů z dodaného materiálu dává textilie při tom ušetřené do oběhu způsobem příčícím se předpisům řízeného hospodářství, odebírá je řízenému oběhu a spotřebě [§ 1, odst. 1, písm. b) zak. č. 15/1947 Sb.]. Přitom je nerozhodné, že objednávky početně vyřídil.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. března 1949, Zm I 158/49.)
Krajský soud v Plzni uznal obžalovaného vinným zločinem zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. z. spáchaným tím, že za sebou zadržel a sobě přivlastnil látky a přípravy v ceně přes 100.000 Kčs, jež ušetřil při zhotovování stejnokrojů z dodaného materiálu, zprostil ho však obžaloby pro zločin černého obchodu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb., který podle obžaloby spáchal pletichami se zpronevěřenými textiliemi.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce do osvobozující části rozsudku.
Z důvodů:
Ve směru zažalovaného zločinu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. zjistil nalézací soud, že obžalovaný, jenž zhotovoval ve mzdě z dodaného materiálu stejnokroje pro různé veřejné korporace, vybíral ze svého podniku látky a přípravy, ušetřené při výrobě, a s nimi prováděl „machinace“, jak je sám doznal, totiž dával ony textilie „do oběhu“ převedením na další osoby a darováním různým firmám a osobám, při čemž však se tak dělo vesměs způsobem odporujícím předpisům o řízeném hospodářství v oboru textilním.
Nalézací soud však, opíraje se o zjištění, že obžalovaný všecky zakázky řádně vyřídil co do počtu i. jakosti stejnokrojů, dospěl k názoru, že látky a přípravy zpronevěřené obžalovaným, které podle zjištění rozsudku měly za léta 1945–1948 hodnotu nejméně 112.186.70 Kčs, nepočítaje v to zpronevěřené odstřižky, nebyly odebrány normální či řízené výrobě, oběhu a spotřebě, jež tím nebyly zkráceny, když ony textilie byly dány do oběhu jinou cestou.
Zmateční stížnost právem vytýká, že nalézací soud pochybil, když vyslovil, že skutková podstata zažalovaného zločinu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. není z uvedených důvodů splněna. Ze skutkových zjištění napadeného rozsudku plyne, že obžalovaný uvedenými textiliemi, tedy předměty