Input:

41/1960 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 41/1960 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
Nařízení
ministra spravedlnosti
ze dne 11. dubna 1960
o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:
§ 1
Sídla a obvody lidových soudů se shodují se sídly a obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů a sídla a obvody krajských soudů se shodují se sídly a obvody krajských národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.
§ 2
Pro územní obvod Národního výboru hlavního města Prahy se zřizuje krajský soud, který se označuje jako „Městský soud v Praze“.
§ 3
(1) Působnost soudu v sídle krajské odborové rady ve věcech nemocenského pojištění, určenou v § 395 odst. 1 občanského soudního řádu, a působnost soudu v sídle krajského soudu ve věcech důchodového zabezpečení, určenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu, vykonává:
a) v obvodu městského soudu v Praze:
lidový soud pro Prahu 1,
b) v obvodu krajského soudu v Praze:
lidový soud Praha-západ,
c) v obvodu krajského soudu v Plzni:
lidový soud Plzeň-město,
d) v obvodu krajského soudu v Brně:
lidový soud Brno-město,
e) v obvodu krajského soudu v Bratislavě:
lidový soud Bratislava-město.
(2) Pozemkové knihy pro územní obvod městského soudu v Praze vede lidový soud pro Prahu 1.
(3) Podnikový rejstřík vede pro podniky, které mají sídlo
a) v obvodu městského soudu v Praze a krajského