Input:

41/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým Garance

č. 41/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. prosince 1948
o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým.
Mezi republikou Československou a královstvím Belgickým byla v Praze dne 6. března 1947 sjednána Dohoda o kulturních stycích se Závěrečným protokolem.
Tato Dohoda a