Input:

40/1950 Sb., Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství Garance

č. 40/1950 Sb., Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 5. dubna 1950
o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
Ministr vnitra stanoví podle § 3 dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:
§ 1.
(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb. československého státního občanství a bydlí trvale na území Československé republiky, mohou v konečné lhůtě od