Input:

40/1949 Sb., Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 40/1949 Sb., Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 1. februára 1949,
ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému.1)
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 17, ods. 2 živnostenského zákona:
§ 1.
Zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pre opravu vozidiel a prevodzovacích zariadení pri remeselných výkonoch uvedených v § 2 sa považuje za rovnocenné učňovskému zamestnaniu v dotyčnej remeselnej živnosti, ak sa deje pod vedením osôb, ktoré majú preukaz spôsobilosti pre