Input:

R 40/1949 (tr.); Garance

č. 40/1949 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že zločin krádeže nebyl dokonán, nebrání vyměření trestu podle trestní sazby uvedené v § 179 tr. z., přesahovala-li cena věcí,, k jichž odcizení směřoval pachatelův úmysl, částku v tomto zákonném ustanovení uvedenou.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. března 1949, Zm I 458/48.)
Krajský soud v Litoměřicích uznal před účinností zákona č. 88/1948 Sb. obžalovaného vinným zločinem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 II, písm. a), c) tr. z. a vyměřil mu trest podle § 179 tr. z., ježto cena věcí, které se obžalovaný pokusil odcizit, činila více než 20.000 Kčs.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Po stránce hmotněprávní vytýká stěžovatel, že soud vyměřil trest podle § 179 tr. z., ač této