Input:

40/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu Garance

č. 40/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ,
ze dne 24. července 1945,
jimž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu.
Vláda Československé republiky nařizuje podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu :
§ 1.
(1) Přísedící Národního soudu podle § 6, odst. 2, třetí věta dekretu presidenta republiky č. 17/1945 Sb. do rukou přednosty Národního soudu nebo jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy : „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu.“
(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše přednosta soudu nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující.
§ 2.
(1) Přísedícímu Národního soudu, který