Input:

4/1950 Sb., Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948 Garance

č. 4/1950 Sb., Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1950
o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948.
Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou