Input:

39/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany Garance

č. 39/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné ve sdělení č. 40/2023 Sb. m. s.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 2023 byla podepsána ve Washingtonu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 30 odst. 1 dne 22. září 2023.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

  
 
Preambule
 
Článek 1
Rozsah a účel
Článek 2
Definice
Článek 3
Přístup k dohodnutým zařízením a prostorům a jejich užívání
Článek 4
Umisťování obranného vybavení, zásob a materiálu
Článek 5
Vlastnictví majetku
Článek 6
Bezpečnost
Článek 7
Vstup, pobyt a opuštění území
Článek 8
Logistická podpora
Článek 9
Motorová vozidla
Článek 10
Oprávnění
Článek 11
Pohyb letadel, plavidel a vozidel
Článek 12
Trestní jurisdikce a přestupky
Článek 13
Omezení osobní svobody a přístup
Článek 14
Kázeň
Článek 15
Nároky na náhradu škody
Článek 16
Osvobození od daně pro služební účely
Článek 47
Osvobození od daně pro osobní účely
Článek 18
Dovoz a vývoz pro služební účely
Článek 19
Dovoz a vývoz pro osobní účely
Článek 20
Celní postupy
Článek 21
Podpůrné činnosti v oblasti vojenské služby
Článek 22
Vojenské poštovní úřady
Článek 23
Měna a směna
Článek 24
Práce
Článek 25
Postupy zadávám zakázek
Článek 26
Právní postavení dodavatelů
Článek 27
Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
Článek 28
Veřejné služby a spojení
Článek 29
Provádění a spory
Článek 30
Vstup v platnost, změny a doba platnosti
Příloha A
Dohodnutá zařízení a prostory

  
Česká republika a Spojené státy americké („Spojené státy“), dále jen „strany“ společně a „strana“ jednotlivě,
uznávajíce potřebu posílit svoji společnou bezpečnost, přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě a prohloubit spolupráci v oblastech obrany a bezpečnosti,
přejíce si posílit schopnost Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATO“) rozvíjet a posilovat obranné schopnosti podle článků 3 a 5 Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949,
berouce v úvahu, že ozbrojené síly Spojených států („USA“), jejich závislé osoby a dodavatelé USA mohou být přítomni na území České republiky a že účelem takové přítomnosti ozbrojených sil USA je zvýšit úsilí stran o podporu míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu a prospěchu a podílet se na společném úsilí v oblasti obrany,
potvrzujíce, že přítomnost ozbrojených sil USA přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a regionu,
uznávajíce, že přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této Dohody je se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu,
přejíce si sdílet odpovědnost při podpoře ozbrojených sil