Input:

39/1955 Sb., Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 39/1955 Sb., Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi, platné do 30.6.2000
[zrušeno č. 61/2000 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 13. srpna 1955
o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 59 odst. 1 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Provozovatel námořní lodi odpovídá za škody, které byly způsobeny zaviněním velitele lodi, ostatních členů lodní posádky, lodivoda nebo jiné osoby sloužící na lodi při plnění jejich povinností, zejména za škody vzniklé nesplněním smlouvy o přepravě nákladu v době mezi naložením a vyložením zboží (§ 58 odst. 1 písm. a) zákona), jen do částky, kterou tvoří cena lodi, přepravné, jízdné, náhrada příslušející této lodi ze společné havarie, jakož i jiné náhrady za škody způsobené na lodi po započetí cesty a ještě neopravené a