Input:

39/1947 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu Garance

č. 39/1947 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. března 1947,
kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě