Input:

R 36/1950; Garance

č. 36/1950 Sb. rozh. obč.
Rekursní soud musí zamítnout žádost o vklad vlastnického práva podle smlouvy o zcizení nemovitosti, na níž je poznamenána konfiskace majetku zcizitelova, i když poznámka konfiskace byla zapsána až po napadeném rozhodnutí knihovního soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 12. října 1949, R 85/49.)
Okresní soud v Aši povolil žadatelům vklad vlastnického práva podle trhové smlouvy ze 6. února 1943, schválené okresním národním výborem 14. prosince 1948. V době podání a vyřízení knihovní žádosti nebyla konfiskace ještě poznamenána v pozemkové knize.
Krajský soud ke stížnosti Národního pozemkového fondu napadené usnesení zrušil a zamítl návrh na vklad vlastnického práva.
Z důvodů:
Prvý soud povolil vklad vlastnického práva, ježto s hlediska § 94 odst. 1 a 3 knih. zák. neměl příčiny pochybovat o oprávněnosti návrhu a konfiskace poznamenána nebyla. Soud však je vzhledem k veřejnoprávní a tudíž donucující povaze předpisů dekr. č. 12/1945 Sb. povinen dbát v každém období řízení toho, aby se neocitl svým