Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2027 Garance

č. 353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2027
ZÁKON
ze dne 26. září 2003
o spotřebních daních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 63 novelizačních bodů
313/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 45 odst. 1 písm. b), c), § 48 odst. 1 a v § 54 doplňuje odst. 5
558/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 ruší slova nabídka a (ve všech pádech)
693/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 57, § 92, § 97, nová přechodná ustanovení
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 nahrazuje slova
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ke všem datům 314 novelizačních bodů, nová přechodná ust. změněná novelou 377/2005 Sb.
217/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
nové znění § 33
217/2005 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 104 odst. 2, pozbývá platnosti § 104 odst. 1
217/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 45 odst. 2 vkládá písm. h) až k),
v § 48 doplňuje odstavce 13 až 16
v § 54 doplňuje odstavce 6 až 8
ÚZ 373/2005 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 3 doplňuje písm. t), v § 49 mění odst. 10, v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 a § 119 odst. 5 písm. a) vkládá slova
379/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 107 na začátek odstavce 5 vkládá větu
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 10 novelizačních bodů
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 140 vkládá odst. 16 a 17
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění ke všem datům celkem 138 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
575/2006 Sb.
(k 1.3.2007)
v § 104 odst. 1 mění sazby daně u tabákových výrobků
575/2006 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2020)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
ÚZ 43/2007 Sb.
 
 
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 42 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění v § 13 odst. 6 a § 88 odst. 4 a 5
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 13 odst. 5 a 21, § 18 odst. 4, § 20 odst. 5 a 17, § 22 odst. 5 a 17, § 23a odst. 3 a 15, § 36 odst. 6 a 12, § 60a odst. 4 a 17, § 72 odst. 3; vkládá nový § 136a; nové přechodné ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.7.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 292/2009 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 25 novelizačních bodů
245/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 21 a § 57
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 49 odst. 12
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
v § 11 odst. 1 písm. a) vkládá slova
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 odst. 3, § 41, § 43; ruší § 138
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48, § 70 a § 85 odst. 1; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.2.2010)
mění § 104 odst. 1
59/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění, celkem 150 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
59/2010 Sb.
(k 2.3.2010)
mění v § 60 odst. 4
95/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění, celkem 120 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění tiskové opravy (čá. 100 z r. 2011)
95/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 104 odst. 1
221/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. r), § 45 odst. 2 písm. c), l) a m), § 49 odst. 14, 17, 18, 19 a 20, § 54 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 4, § 20 odst. 4, § 22 odst. 4, § 36 odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21a odst. 10, § 115 odst. 1 písm. b), § 134k odst. 1 písm. b)a § 134v odst. 1 písm. b)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 10
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 178 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104 odst. 1
407/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
původně mění: § 13 odst. 6, § 20 odst. 6, § 22 odst. 6, § 33a odst. 3 § 60a odst. 4 - změny již nelze uskutečnit
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 57 odst. 5
500/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; ruší § 57; nové přechodné ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 76, § 115 odst. 1, § 134 odst. 1, § 135zt odst. 4 a § 135zy odst. 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 132 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; vkládá nový § 57; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 104 odst. 1, § 118, § 122; vkládá nové § 118a až 118c a § 122a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 171 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
157/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
315/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 6, § 6 odst. 4, § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b, § 33d, § 42c, § 42e, § 51 odst. 1, § 57 odst. 2, § 60d odst. 1 písm. b) a § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 104 odst. 1
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
382/2015 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 57 odst. 5
382/2015 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v § 48 odst. 5 a odst. 10 písm. a) a b) a v § 54 odst. 3
382/2015 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45 odst. 12 písm. b), § 48 odst. 5 a odst. 10, § 49, § 52a odst. 4, § 53 odst. 1 a odst. 5, § 54, § 56 odst. 2 a § 58
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší § 113 a § 135zj
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
453/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 57; nová přechodná ustanovení
453/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 57
453/2016 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 57
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 odst. 3 písm. b) a část devátou
4/2019 Sb.
(k 10.1.2019)
mění § 116 odst. 4
4/2019 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 57 a § 139; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 27.3.2019)
mění § 3, § 45, § 48, § 49, § 56, § 59, § 134b, § 134m, § 134w; vkládá § 3a
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 118
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15 odst. 2 a § 59 odst. 10
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 70, § 80, § 86, § 104 a § 130c; nová přechodná ustanovení
229/2020 Sb.
(k 7.5.2020)
mění § 89, § 118c a § 122a; nová přechodná ustanovení
229/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 118c a § 122a
229/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší v § 89 odst. 4
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 57 odst. 21; nové přechodné ustanovení
343/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 2 odst. 4
584/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v § 89 odst. 4
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 48 a § 57; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 1, 5, 8, 11 a 12 přechodných ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 2, 6, 9 a 13 přechodných ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 3, 7, 10 a 14 přechodných ustanovení
93/2022 Sb.
(k 27.4.2022)
mění § 3a, § 26, § 27a, § 67, § 71, § 81, § 82, § 85, § 93, § 96; vkládá § 71a a část čtvrtou; nová přechodná ustanovení
93/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 11, § 15a, § 25, § 27, § 27a, § 27f a § 28; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
93/2022 Sb.
(k 1.1.2031)
mění § 81 odst. 3; nabývá účinnosti bod 3 přechodných ustanovení - dosud neuvedeno
131/2022 Sb.
(k 1.6.2022)
mění § 48 a § 57; nová přechodná ustanovení
131/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 48 a § 57; nabývají účinnosti body 2 a 5 přechodných ustanovení
179/2022 Sb.
(k 13.2.2023)
mění, celkem k datu 180 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
179/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 89
179/2022 Sb.
(k 1.11.2022)
mění § 3, § 33, § 33a až 33d; vkládá § 28a až 28h; nabývají body 3, 4 a 6 přechodných ustanovení
286/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 48 odst. 1, 18, 19 a 20, § 57 odst. 6 písm. a); nová přechodná ustanovení
286/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz zák. č. 234/2023 Sb.
234/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 48 odst. 1 a 18 až 20 a § 57 odst. 6 písm. a); nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
mění § 104 a § 130c; nabývají účinnosti body 3, 9, 15, 26, 30 a 31 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění § 101 a § 104; nabývají účinnosti body 19-25 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 70, § 104, § 130c, § 130k a § 130u; nabývají účinnosti body 7, 10, 16, 27 a 32 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
měn § 11 odst. 1 písm. e) až g)
349/2023 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 70, § 104, § 130c, § 130k a § 130u; nabývají účinnosti body 8, 11, 17, 28 a 33 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění, § 104, § 130c, § 130k a 130u; nabývají účinnosti body 12, 18, 29 a 34 přechodných ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků, ostatních tabákových výrobků, výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a surového tabáku spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
f) nakládání se surovým tabákem.
(2) Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí
a) minerální oleje,
b) líh,
c) pivo,
d) víno a meziprodukty,
e) tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.
(3) Spotřebními daněmi jsou
a) daň z minerálních olejů,
b) daň z lihu,
c) daň z piva,
d) daň z vína a meziproduktů,
e) daň z tabákových výrobků,
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Školy Fulsoft.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

353/2003 Sb.  Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2027