Input:

23/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu Garance

č. 23/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. ledna 2024
o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. j) a k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví antigenní složení očkovacích látek pro očkování proti pneumokokovým infekcím v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu:

1) 13valentní polysacharidovou konjugovanou očkovací látku proti pneumokokovým infekcím, která v jedné dávce (0,5 ml) obsahuje:
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 11 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 31 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 41 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 51 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 6A1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 6B1 4,4 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 7F1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 9V1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 141 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 18C1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 19A1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 19F1 2,2 mikrogramů
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 23F1 2,2 mikrogramů
1Konjugován s nosným proteinem CRM197 a adsorbován na fosforečnan hlinitý
NEBO
2) 15valentní polysacharidovou konjugovanou očkovací látku proti pneumokokovým infekcím, která v jedné dávce (0,5 ml) obsahuje:
Streptococci pneumoniae serotypi 11,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 31,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 41,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 51,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 6A1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 6B1,2 polysaccharidum 4,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 7F1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 9V1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 141,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 18C1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 19A1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypu 19F1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 22F1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 23F1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
Streptococci pneumoniae serotypi 33F1,2 polysaccharidum 2,0 mikrogramů
1Konjugován s