Input:

33/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků Garance

č. 33/1947 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 12. března 1947
o ražbě a vydání padesátníků.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Drobné mince československé měny po 50 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 333 kusy padesátníků. Průměr padesátníku jest 20 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci padesátníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu padesátníku jsou