Input:

326/1948 Sb., Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 326/1948 Sb., Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 279/1949 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 31. prosince 1948
o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 29, odst. 1 a § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Poukazovací právo přísluší u krajských národních výborů předsedovi, jeho náměstkům, když jej zastupují, referentům v rozsahu jejich funkce a krajskému tajemníkovi a přednostům referátů v oboru jejich působnosti, pokud si jejich nadřízení volení orgánové nevyhradili výkon poukazovacího práva pro sebe. Tito volení orgánové mohou pověřiti výkonem svého oprávnění přednosty správních oddělení a jejich zástupce, a to buď všeobecně nebo pro určité druhy výplat.
(2) Poukazovací právo u okresních národních výborů a národních výborů,