Input:

32/1947 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku, platné do 30.6.1980 Archiv

č. 32/1947 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku, platné do 30.6.1980
[zrušeno č. 74/1980 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1947
o úpravě všeobecného celního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Všeobecný celní sazebník, platný pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravuje a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení.
§ 2.
Tím se zrušují všechna ustanovení, upravující znění celního sazebníku a celní sazby, zejména ustanovení čl. I až IV vládního nařízení ze