Input:

315/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků Garance

č. 315/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1948,
jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 312 Sb., o organisaci státních lesů a statků:
§ 1.
Zřízení podniků.
Dnem 1. ledna 1949 se zřizují tyto státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků (dále jen „podniky“):
1. Československé státní lesy, národní podniky, se sídlem v Praze,
2. Československé státní statky, národní podnik, se sídlem v Praze.
§ 2.
Majetková podstata.
Majetkovou podstatu podniků tvoří majetkové podstaty dosavadního podniku Státní lesy a statky; ministr zemědělství určí, které části těchto majetkových