Input:

3/1945 Sb., Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 3/1945 Sb., Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona, platné do 31.7.1950
[zrušeno č. 86/1950 Sb.]
Dekret presidenta republiky
ze dne 23. dubna 1945,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Ustanovení § 194 vojenského trestního zákona doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění :
„(2) Kromě toho v době války propadne zběh trestu smrti zastřelením, uznal-li hlavní velitel pro vzmáhající se zběhnutí za nutné pohroziti tímto trestem i bez vyhlášení stanného práva a uprchl-li zběh přes tuto jemu známou pohrůžku od jakéhokoliv útvaru v úmyslu, aby se tím vyhnul službě v poli. To platí i tehdy, kdyby jinak zběh nemohl býti odsouzen k trestu smrti, poněvadž se sám dobrovolně dostavil anebo přihlásil (§ 195 a).“
Ustanovení § 294 vojenského trestního zákona se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:
„(2) V době války