Input:

294/1948 Sb., Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 294/1948 Sb., Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 78/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úroky z úsporných vkladů na vkladní knížky a na vkladní listy, vydané peněžními ústavy (dále jen „úroky“), nepodléhají počínajíc berním rokem 1950 důchodové dani.
§ 2.
(1) Úroky vyplacené nebo připsané k dobru za dobu po 31. prosinci 1948 jsou podrobeny zvláštní dani z úroků ve výši 14%.
(2) Daň podle